english flah
English
Bejelentkezés
A Tanszékről
Bemutatkozás

A Tanszék küldetése

Olyan mérnökök képzése, akik képesek az épületgépészeti és technológiai berendezések és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére és karbantartására; az épületgépészeti és technológiai rendszerek, valamint rendszerelemek informatikai, irányítástechnikai és biztonságtechnikai feladatainak megvalósítására, környezetszempontú alkalmazására, K+F+I feladatok ellátására.

A Tanszék története

Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék 2007-ben alakult az Épületgépészeti Tanszék és a Gépészeti Eljárástechnika Tanszék összevonásával. Az összevont tanszéket 2008-2015. között Dr. Láng Péter egyetemi tanár vezette. A Tanszék vezetője 2016-2018. között Dr. Kajtár László habilitált egyetemi docens, majd a tanszékvezetést 2019-től Dr. Csoknyai Tamás egyetemi docens vette át.

Az Épületgépészeti Tanszék 1951-ben alakult Dr. Macskásy Árpád egy. tanár kezdeményezésére, aki a Tanszék első vezetője is lett. Később a Tanszéket Dr. Menyhárt József egy. tanár, majd Dr. Bánhidi László egy. tanár, végül a két tanszék összevonásáig Dr. Garbai László egy. tanár vezette.

A Gépészeti Eljárástechnika Tanszék jogelődje a Vegyipari Gépek és Mezőgazdasági Iparok Tanszék 1949-ben alakult, Bass Emil vezetésével. Később Szántay Balázs egy. docens, majd Dr. Szentgyörgyi Sándor egy. tanár vezette a Tanszéket. 1988-tól a két Tanszék egyesítéséig Dr. Molnár Károly egy. tanár vezette a Tanszéket, melynek neve közben Vegyipari és Élelmiszeripari Gépek Tanszék, majd Gépészeti Eljárástechnika Tanszékre változott.

Oktatás

Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék a képzés mindhárom szintjén részt vesz a Gépészmérnöki Karon folyó oktatásban: az alap, a mester és a doktori képzésben. A gépészmérnöki alapképzésben a Tanszék nem csak gondozza az épületgépészeti specializációt, hanem a tárgyak nagy részét oktatja is. A Tanszék eljárástechnikai gépészet szakterületének oktatói a folyamattechnika specializáción több tantárgy felelősei. Az energetikai mérnök alapszakon az épületenergetika és vegyipari energetika specializációk gondozása a Tanszék feladata. A mesterszakok specializációin nem csak a BME-n szerzett alapdiplomával rendelkezők kezdhetik meg tanulmányaikat, hanem más felsőoktatási intézményben alapdiplomát szerzett mérnökök is. A Gépészmérnöki mesterszakon a Tanszék a Gépészeti eljárástechnika specializációt (vegyipari gépészmérnök képzés) gondozza. Az önálló Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki mesterszakot a Kar a szakma kezdeményezésére 2009/2010-es tanévtől indította, amelyen hallgatók a Komfort épületgépészeti specializáción szerezhetnek diplomát. A Tanszék a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar környezetmérnök képzésében is részt vesz mind alapdiplomás, mind mester szinten. Az elméleti tudás gyakorlati ismeretekkel való kibővítésére lehetőség van egyrészt a Tanszék laboratóriumaiban, másrészt különböző vállalatoknál (pl. MOL NyRt, IMI Hungaria Kft., LG, Grundfos, Főtáv Rt., Geberit, Uponor, Daldrop, Richter NyRt, EGIS NyRt) szervezett kihelyezett laboratóriumi és szakmai gyakorlatok során. Az oktatók munkáját a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók közül kiválasztott demonstrátorok segítik segédanyagok elkészítésével, próbamérések végzésével.

Kutatás-fejlesztési tevékenység

Szakterületek

 • Klímatechnikai rendszerek hatékonyság növelése
 • SO2 és CO2 emisszió csökkentési technológiák és berendezések fejlesztése

OTKA/NKTH pályázatok:

 • Rektifikáló és abszorber-deszorber rendszerek tökéletesítése, optimalizálása
 • Új szakaszos speciális desztillációs eljárások és konfigurációk tökéletesítése
 • Komfortterek jó levegőminőségének biztosítása
 • Új, környezetbarát szakaszos rektifikáló rendszerek optimális tervezése
 • Hő- és anyagátadási folyamatok vizsgálata konvekciós szárításnál
 • Új biológiai szennyvíztisztító berendezések és technológia kutatása és fejlesztése

Jellemző K+F projektek

 • Irodaházak és szállodák klimatizálásának és hőkomfortjának vizsgálata
 • Hűtöttvíz rendszer gazdaságos fejlesztésének vizsgálata
 • Távhőrendszerek hőfokmenetrendjének és paramétereinek optimalizálása, a hőtárolás matematikai modellezése
 • Típusépület épületfizikai felülvizsgálata, gépészeti rendszerek méretezési paramétereinek meghatározása
 • A sugárzási aszimmetria és a padlóhőmérséklet hőérzeti diszkomfortot okozó hatásának élőalanyos vizsgálata
 • Adott épület és épületcsoport körül a szél hatására kialakuló nyomáseloszlás modellezése
 • Használati melegvíz, vízfogyasztás, szennyvízkibocsájtás valószínűségelméleti leírása
 • Anemosztátok fejlesztése
 • Elárasztásos és érintőleges légvezetési rendszer kutatása
 • Kamragáz tisztító rendszer kapacitásnövelése
 • Metanol desztillációs regenerálás kapacitásnövelése
 • Aktív szenes oldószervisszanyerő adszorber vizsgálata
 • Hőcserélők hő- és áramlástani kísérleti vizsgálata
 • Műanyag esővíz tároló/ciszterna fejlesztése
 • Porlasztva szárítási kísérletek
 • Atomerőművi átrakó medence párolgásból származó vízfogyásának meghatározása
 • Metanol visszanyerés javítása szakaszos extraktív desztilláció alkalmazásával