english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Oktatás
Ajánlott témák

Projektfeladat témák

Folyamattechnika (Önálló feladat 1)

PCM hőenergia tároló berendezés vizsgálata

Párolgás mérőállomás fejlesztése folyadékhűtő berendezéssel

Keverős készülék csőkígyó mozgató mechanizmusának fejlesztése

Laboratóriumi zománcozott autokláv vizsgálata

Zeolit halmaz szorpciós izotermájának meghatározása

Zeolit halmaz porozitásának meghatározása

Fűtött folyadék párolgásának vizsgálata

Izopropanol vízmentesítése szakaszos extraktív desztillációval

Izopropanol vízmentesítése szakaszos heteroazetrop desztillációval

Gyógyszeripari hulladék-oldószerelegy regenerálása szakaszos rektifikálással

Szén-dioxid leválasztás modellezése helyettesítő modellekkel

Diszkrételemes szimulációs modell kalibrálása dimenzióanalízissel

Toronyszerkezetek szilárdsági vizsgálata

Nagyátmérőjű folyadéktárolók hengeres palástjának anyagtakarékos méretezése

Vegyipari gépész

Általános információk