english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Felvételizőknek

Mivel foglalkozunk?

Vegyipari gépész MSc képzés

Tanszékünk a gépészmérnöki mesterszak vegyipari gépész specializációján belül képez szakembereket a vegyipar, a gyógyszeripar, az olajipar és az élelmiszeripar számára, amelyek mind-mind nélkülözhetetlen iparágak a modern kor emberei számára. Az itt előállított termékek a többi iparágban, illetve a háztartás szinte valamennyi területén megtalálhatók.

Magyarországon a vegyipar, a gyógyszeripar, a kőolajfeldolgozás, a gumi- és műanyaggyártás, illetve az élelmiszeripar együttesen a teljes ipari termelés értékének mintegy egyharmadát adja. Kiemelendő, hogy a vegyipari termelés az utóbbi években erőteljes növekedést mutatott.

A vegyipar és a gyógyszeripar a 10 legjobban fizetett iparág közé tartozott az elmúlt évtizedben. A nálunk tanuló hallgatók számára bíztató, hogy az említett iparágakban az utóbbi években jelentős munkaerő-kereslet mutatkozott, így hallgatóink zömét már a végzés előtt megtalálja a munka világa.

Havi bruttó átlagkereset az egyes iparágakban, az összes alkalmazott, NEM CSAK DIPLOMÁSOK, keresete alapján. Diplomások bére még ennél magasabb is lehet. Forrás: KSH Helyzetkép az iparról 2019.

A képzés az általános mérnöki ismereteken túl elsősorban hő- és anyagátadási, illetve áramlástani ismeretekre épít. Ennek értelmében hallgatóink elsősorban gépészmérnöki, energetikai mérnöki, vegyész- illetve biomérnöki alapszakokról érkeznek.

Az MSc diploma megszerzésével a hallgatók mélyebb ismeretekre tesznek szert az alapképzésen megismert műveletekről és berendezésekről, illetve új műveletekkel ismerkednek meg. A képzés további fontos célja, hogy rendszerszemléletű tudást nyújtson, bemutatva azt, hogy az elsajátított ismeretek hogyan alkalmazhatók a különböző iparágak komplex technológiáiban, valamint a kapcsolódó környezetvédelmi problémák megoldásánál.

A vegyipari gépészet egy dinamikusan fejlődő mérnöki diszciplína, amelynek elsajátítását a Tanszék modern eszközparkkal, folyamatosan fejlődő tananyaggal és hallgatóbarát szemlélettel segíti. Tarts velünk, válaszd Tanszékünket!

A képzésről

A képzés hallgatói előadások és üzemlátogatások révén ismerkednek meg a vegyipar, a gyógyszeripar, az olajipar és az élelmiszeripar technológiáival, elsajátítják a folyamatok műveleti tervezésének, a berendezések kiválasztásának és energetikai optimalizálásának módszereit. Képesek technológiai folyamatábrák értelmezésére és elkészítésére, ismerik a berendezések folyamatszabályozásának és műszerezésének lehetőségeit. Ismerik a vegyipari készülékek alapvető technológiai és szilárdságtani méretezési módszereit. Bemutatásra kerül a megismert eljárások és berendezések technológiai rendszerekben történő alkalmazása.

Az elméleti képzésen felül gyakorlati ismeretekkel is gyarapodhatnak a képzéseinken részt vevő hallgatók, amely eredményeként rendszerszemléletű, naprakész tudással léphetnek ki a munkaerőpiacra. Korszerű laboratóriumaink nemcsak az oktatást, hanem az ipari kutatást is segítik. Az oktatásban ipari szakemberek is részt vesznek előadások és gyakorlatok tartásával. A hallgatóknak az ipari elhelyezkedésen túl lehetőséget biztosítunk aktuális tanszéki kutatásokba történő becsatlakozásra is, akár PhD képzés keretein belül.

Képzésünkben fontos szerepet játszik a projektszemlélet, a csapatmunka erősítése, a különböző tervezési, modellezési és szimulációs ismeretek átadása. A Tanszék oktatói törekednek a hallgatóközpontú oktatás kialakítására és korszerű oktatási technikák alkalmazására.

A leginkább érdeklődő, motivált hallgatók a Gépész Szakkollégium Gépészeti Eljárástechnika Szakosztályában (GESZ) szakmai munkát végezhetnek a kötelező oktatáson felül is. Itt minden évben kiváló társaság alakul ki, akik szakmai programok (üzemlátogatások, előadások meghívott ipari szakemberekkel, projektfeladatok) és csapatépítő tréningek szervezésével segítik egymás és önmaguk fejlődését.

A közösségi élet erősítése érdekében hallgatói vetélkedőket, tudományos diákköri konferenciákat, valamint egyéb szakmai és kulturális rendezvényeket is szoktunk szervezni, ahol gyakran fellép Tanszékünk zenekara, az ÉPGÉP All Stars is.

Évente megszervezzük a Műegyetemi Csapolást is, véradáshoz kapcsolódó programokkal, amelynek helyszíneként a Tanszékünk Stokes Laboratóriumát alakítjuk át. 

Tantárgyak az MSc képzésen

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a képzés tárgyainak céljait és a BSc képzéshez képesti újdonságokat.

Hidromechanikai és termikus eljárások és berendezések (BMEGEÉENG01)

A tárgy célja:

A vegyipar, az élelmiszeripar, a környezetvédelem területén előforduló hidromechanikai (keverés, szűrés, ülepítés) és mechanikai műveletek (aprítás, osztályozás, porlasztás, fluidizáció) valamint termikus műveletek (hőcserélők, bepárlás, kristályosítás) megismertetése. A műveleteket megvalósító gépek és berendezések jellegzetességeinek, kiviteli formáinak, konstrukciós alapelveinek, hőhasznosítási lehetőségeinek bemutatása. Készségek kifejlesztése a korszerű méretezéshez és a korszerű kutatási és kiértékelési módszerek alkalmazásához.

Újdonság a BSc képzéshez képest:

A tantárgy elsősorban a gépészmérnöki BSc folyamattechnika specializáció Vegyipari eljárások és berendezések BMEGEÉEBG61 és az energetikai mérnöki BSc. vegyipari energetika specializáció Eljárások és berendezések BMEGEÉEBE61 tantárgyakra épül, de az alapképzésben megszerzett ismereteket kibővíti más eljárások és berendezések ismertetésével.
A hallgatók képessé válnak felmérni a különböző műveleti berendezések energiahatékonyságát és környezeti hatásait.  Ismereteket szereznek a berendezések fejlesztési és optimalizálási lehetőségeiről. Átlátják a technológiai rendszereket és az megismert berendezések különböző technológiai folyamatokba illesztésének lehetőségeit.

Diffúziós eljárások és berendezések (BMEGEÉENG02)

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal számos, a vegyiparban és az élelmiszeriparban alkalmazott diffúziós elválasztási művelet elméleti hátterét, tervezési számítását és berendezéseit.

Újdonság a BSc képzéshez képest:

A tárgy a Folyamattechnika és a Vegyipari energetika specializációkon oktatott Vegyipari Eljárások és Berendezések tárgy mesterszintű továbbfejlesztése és bővítése olyan fontos, korábban nem ismertetett diffúziós műveletekkel, mint a folyadék-folyadék, szilárd-folyadék és szuperkritikus extrakció, adszorpció, valamint membránműveletek (pl. pervaporáció). Megismertetjük a hallgatókkal a szárító, abszorber/deszorber és párologtató hűtő rendszereket, és elemezzük ezek optimális működési feltételeit is.

Műveleti készülékek és tartályok tervezése (BMEGEÉENG03)

A tárgy célja:

A vegyipar, élelmiszeripar és energiaipar területén előforduló műveleti készülékek, nyomástartó edények és tárolótartályok a mechanikai igénybevételen túl hő és korróziós igénybevételnek is kitett szerkezetek. Tervezésük az általános gépészmérnöki gyakorlattó eltérő speciális szakismeretet igényel, melyet a megfelelő szerkezeti anyag kiválasztásától a szilárdsági méretezési bezárólag a gyakorlatban tervezői szoftverek segítenek. A tárgy célja, a tervezést segítő szoftverek mögött rejlő elméleti alapok megismertetése a hallgatókkal.

Újdonság a BSc képzéshez képest:

A tantárgy elsősorban a gépészmérnöki BSc Szilárdságtan BMEGEMMBXM2 és a folyamattechnika specializáció Készüléktervezés BMEGEÉBG71 tantárgyakra épül, de az alapképzésben megszerzett ismereteket kibővíti a készülékek és készülék elemek részletes szilárdsági vizsgálatával.

Vegyipari folyamatok műszerezése és irányítása (BMEGEÉENG05)

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket adjon a vegyipari folyamatok legfontosabb műszerezési, szabályozási feladatainak megoldási módjairól. Ismereteket ad át a vegyipari eljárásoknál alkalmazott berendezésekben zajló folyamatok irányításához szükséges érzékelők és beavatkozók kiválasztásához, és azok gépészeti rendszerhez való illesztéséhez. Bemutatja a korszerű irányítástechnikai megoldásokat és a szakaszos technológiák irányítását.

Újdonság a BSc képzéshez képest:

A tárgy a csak a vegyipari energetika specializáción futó Folyamatszabályozás és műszerezés tárgy mesterszintű változata. Nagyobb hangsúlyt kapnak a korszerű irányítási struktúrák, melyek bemutatását MATLAB-os gyakorlatok segítik. Új anyagként jelenik meg a szárítók műszerezése, a MIMO (több menetű, több kimenetű) rendszerek irányítása, illetve a folyamatirányító rendszerek karbantartásával, minőségirányításával, validálásával kapcsolatos fogalmak. A folyamattechnika specializáción a tárgynak nincs BSc-s megfelelője.

Eljárások és berendezések modellezése (BMEGEÉENG04)

A tárgy célja:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal számos, a vegyiparban és az élelmiszeriparban alkalmazott elválasztási művelet modellezésének elméleti hátterét (fázisegyensúly- és entalpiaszámítás, ellenáramú szétválasztási műveletek modellezése) és számítógépes laboratóriumi feladatokon keresztül annak gyakorlati megvalósítását, valamint egy korszerű professzionális folyamatszimulátor használatát.

Újdonság a BSc képzéshez képest:

A tárgy a csak a vegyipari energetika specializáción futó Eljárások és berendezések szimulációja tárgy mesterszintű továbbfejlesztése. Új anyagrészek a speciális desztilláló módszerek, komplex desztillációs rendszerek modellezése. A gyakorlati órákon a folyamatszimulátor használatát már ismerő hallgatók összetettebb feladatokat (pl.: többkolonnás, speciális desztillációs rendszerek hőintegrációval) oldanak meg. A folyamattechnika specializáción a tárgynak nincs BSc-s megfelelője.

Alkalmazott technológiák (BMEGEÉENG06)

Forrás: Siemens

A tárgy célja:

A vegyipar, az élelmiszeripar és a környezetvédelem területén előforduló műveleteken belül megismerteti a megújuló alapanyagok feldolgozási technológiáit, a fogyasztási és hajtóanyag célú alkohol előállítást, az élelmiszeripari technológiák speciális követelményeit, az aszeptikus gyártás feltételeit, valamint néhány jellegzetes feldolgozási technológiát (pl. aszeptikus gyümölcslé és sűrítmény előállítás, tejfeldolgozás, húsipar). Készségek kifejlesztése a korszerű méretezéshez és a korszerű kutatási és kiértékelési módszerek alkalmazásához.

Újdonság a BSc képzéshez képest:

Csak MSc-n indul, így nincs BSc megfelelője. Mindenben új.

Hegesztett szerkezetek tervezése (BMEGEÉENG07)

A tárgy célja:

A vegyipar, élelmiszeripar és energiaipar területén előforduló műveleti készülékek, nyomástartó edények és tárolótartályok lényegében lemezből készített hegesztett szerkezetek. A  tárgy keretében a hallgatók megismerkednek nagy átmérőjű álló hengeres folyadéktárolók tervezésének  és gyártásának legfontosabb lépéseivel. Részletesen tárgyalja a  hegesztett kötések tervezését, gyártását és az alkalmazott vizsgálati módszereket. Ismerteti a vonatkozó szabványokat és a megfelelőségi kritériumokat.

Újdonság a BSc képzéshez képest:

A tantárgy elsősorban a gépészmérnöki BSc Szilárdságtan BMEGEMMBXM2 és a folyamattechnika specializáció Készüléktervezés BMEGEÉBG71 továbbá a Hegesztés BMEGEMTBGH1 tantárgyakra épül, de az alapképzésben megszerzett ismereteket kibővíti a nagyméretű stratégiai tárolók tervezésénél és gyártásánál megjelenő sajátosságokkal.

Ipari gőz- és kondenzrendszerek (BMEGEÉENG86)

Forrás: Spirax Sarco

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a gőzhálózat kiépítésének módszerét, az iparban alkalmazott, legújabb gőztechnikai elemek bemutatásával, felhívva a figyelmet a főbb tervezési és kivitelezési szempontokra. Ismerteti a gőz- és kondenztechnológiai rendszerekben alkalmazott gépek és berendezések jellegzetességeit, kiviteli formáit, konstrukciós alapelveit és hőhasznosítási lehetőségeit. Készségek kifejlesztése a korszerű méretezéshez és a korszerű kutatási és kiértékelési módszerek alkalmazásához.

Újdonság a BSc képzéshez képest:

Csak MSc-n indul, így nincs BSc megfelelője. Mindenben új.

Szénhidrogénipari eljárások és berendezések (BMEGEÉENG08)

Forrás: MOL

A tárgy célja:

A hallgatók a tantárgy keretein belül megismerkednek a kőolaj és gázipar jellegzetes berendezéseivel, azok működtetési sajátosságaival, kiválasztásával, meghibásodási eseteivel, valamint a főbb gépészeti egységek karbantartási módszereivel. A műveleteket megvalósító gépek és berendezések kiviteli formáinak, szabályozási alapelveinek ismertetése. Készségek kifejlesztése a korszerű méretezéshez és a korszerű kutatási és kiértékelési módszerek alkalmazásához.

Újdonság a BSc képzéshez képest:

Csak MSc-n indul, így nincs BSc megfelelője. Mindenben új.

Technológiai rendszerek tervezése (BMEGEÉENG09)

Forrás: Autodesk

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a különböző technológiai rendszereket, értelmezzék és ismerjék a rendszer elemeit, kapcsolódási pontjait, a működtetéshez szükséges energiaforrásokat. Megismerjék a technológiai folyamatábra készítésének szabályait, formai és tartalmi követelményeit, technológiai folyamat tervezésének követelményeit és a technológiai egységeket. A műveleteket megvalósító gépek és berendezések jellegzetességeinek, kiviteli formáinak, konstrukciós alapelveinek, hőhasznosítási lehetőségeinek megismertetése.

Újdonság a BSc képzéshez képest:

A tárgy a vegyipari energetika specializáción oktatott Technológiai rendszerek tárgy mesterszintű változata. Eddigi tapasztalat alapján, kurzusonként max. 1-2 olyan fő volt, aki hallgatta a BSc tárgyat. Ez esetben más jellegű házi feladatot kapott, illetve a tárgy tematikája is folyamatosan változik, frissül, így az átfedés 50%-nál kisebb.